Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig
Jeroen Schellekens Zwaard

StructuurScan


Maak s.v.p. een keuze
Maak s.v.p. een keuze

Met omzetcategorie bedoelen we de totale (geconsolideerde) omzet van alle BV's binnen jouw structuur. Bij een hogere omzet zijn ook vaak de risico's (nominaal) fors hoger.

Maak s.v.p.een keuze

Met een (bancaire) financiering wordt in dit geval elke vorm van kredietverlening bedoeld waarvoor zekerheden gevestigd zijn. Oftewel – heb je een krediet bij de bank, dan vul je hier ja in. Maar ook wanneer je jouw wagenpark door middel van financial lease hebt gefinancierd, dan heb je een (bancaire) financiering. Of crowdfunding.

Oftewel – heb je een contract gesloten met een derde partij waarbij er sprake is van een vorm van kredietverlening en de tegenpartij zekerheden heeft bedongen, dan vul je bij deze vraag ja in.

Maak s.v.p. een keuze

Je hebt meerdere BV’s in jouw structuur. Veelal zal een bank of financier van jou verlangen dat meerdere (of alle) BV's binnen jouw structuur tekenen voor het krediet. Zij zijn dan ook partij op de desbetreffende overeenkomst en kunnen als zodanig aangesproken worden voor terugbetaling.

Maak s.v.p. een keuze

Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestaat op grond van de wet wanneer er een verwevenheid is op drie elementen:

  1. Financiële verwevenheid: ten minste de helft van de aandelen van elke betrokken vennootschap is middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen inclusief de daarbij behorende zeggenschap;
  2. Organisatorische verwevenheid: een gezamenlijk als eenheid functionerende leiding;
  3. Verwevenheid in economisch opzicht: indien de activiteiten van de onderneming in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking van eenzelfde economisch doel.

Ook al voldoe je aan bovenstaande criteria, wil dit niet zeggen dat je per definitie een fiscale eenheid bent voor de Belastingdienst. Dit ben je namelijk pas wanneer de Belastingdienst hiertoe een beschikking afgeeft.

Heb jij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Stel jezelf de vraag: Heb ik één omzetbelastingnummer waarmee ik aangifte doe voor meerdere (of alle) BV’s in mijn structuur? Als het antwoord ja is, dan heb je fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Mocht je twijfelen – vul dan nee in.

Maak s.v.p. een keuze.
Maak s.v.p. een keuze

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting ben je niet zomaar. Je moet deze aanvragen bij de Belastingdienst en je kwalificeert je enkel bij een (middellijk) belang van 95% (de holding heeft minimaal 95% van de aandelen van de werkmaatschappij). Deze eenheid ontstaat wanneer de beschikking wordt afgegeven door de Belastingdienst. 

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt fiscaal niet op te bestaan maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig.

Een voordeel van een fiscale eenheid is dat je de verliezen van de ene BV kunt verrekenen met winsten van een andere BV die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Heb jij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasing? Stel jezelf de vraag: Voldoe ik aan het (95%)criterium? En zo ja, mag ik winsten en verliezen binnen mijn structuur verrekenen bij mijn aangifte? Als het antwoord ja is, dan heb je fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting – daartoe zal een beschikking afgegeven zijn.

Mocht je twijfelen – vul dan ja in. We informeren je dan in ieder geval over de mogelijke risico’s hieromtrent.

Maak s.v.p. een keuze

Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt tussen verschillende BV's (of tussen jou in privé en één van de BV's). Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. Je laat bijvoorbeeld een rekening van de ene BV door een andere BV betalen. Dit bedrag wordt korte tijd later weer terug betaald (- of niet). Vaak gebeurt het dat BV’s die liquiditeit hebben andere entiteiten binnen de structuur financieel ondersteunen. Dit kan door het (beoogd) kortstondig lenen van geld maar ook door geen actie te ondernemen op openstaande facturen.

Veelal bestaan tussen verschillende BV’s in een structuur dus rekening-courant verhoudingen. Om de afspraken hierover schriftelijk vast te leggen, wordt veelal een rekening-courant overeenkomst opgesteld (door de accountant).

Ongeldige invoer

Tussen verschillende BV’s in een structuur vinden vaak kasstromen plaats. Sommige daarvan hebben een vast, periodiek karakter. Denk bijvoorbeeld aan huur van het bedrijfspand, huur van activa maar ook aan een management vergoeding. 

Om de afspraken hierover schriftelijk vast te leggen, worden veelal interne overeenkomsten opgesteld (door de accountant). Heb jij bijvoorbeeld een huurovereenkomst (waarbij je zelf zowel verhuurder als huurder bent) of een management overeenkomst? Vul bij deze vraag dan ja in.

Ongeldige invoer

Een pandrecht is vergelijkbaar met een hypotheek(recht). Het verschil is dat het bij een hypotheekrecht over onroerende goederen gaat (bijvoorbeeld grond met woonhuis) waar een pandrecht niet op onroerende goederen gevestigd kan worden. Het pandrecht heeft dus niets te maken met een pand (een gebouw), maar met verpanding. Pandrecht kan op verschillende zaken rusten. Je kunt bijvoorbeeld pandrecht vestigen op vervoersmiddelen, inventaris, voorraad, debiteuren maar ook op aandelen.

Het doel van het vestigen van een pandrecht is de zekerheid dat een vordering wordt voldaan, ook bij een eventueel faillissement van de schuldenaar. Daarom vestigt een bank bij het verstrekken van een (werkkapitaal)financiering in de regel pandrechten (op inventaris, voorraad en debiteuren).

Je kunt binnen jouw structuur ook pandrechten vestigen voor vorderingen die je hebt. Wanneer jouw holding bijvoorbeeld een vordering heeft op de werkmaatschappij kun je hiervoor pandrechten bedingen als zekerheid. Wanneer de werkmaatschappij dan failliet gaat, kan de holding haar vordering verhalen onder het pandrecht (nog voor de belastingdienst, curator en het UWV). Het vestigen van pandrecht dient alsdan wel op de juiste wijze te hebben plaatsgevonden.

Dat was de laatste vraag. Vul je naam en e-mailadres in om de StructuurScan te verwerken.
We sturen dan een uitgebreid gepersonaliseerd rapport naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Ongeldig e-maildres
 

Eén moment, we stellen je rapport samen en we mailen dat naar je toe...

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA Tilburg

BTW nr: NL822430988B01

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Deze cookies onthouden jouw voorkeuren en helpen ons anonieme statistieken te verzamelen om de prestaties te verbeteren. Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.

Voorkeuren cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring.
Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.