Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig

Team Website

Legent houdt zich, zover van toepassing, aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wwft in werking getreden. Deze wet bevat zowel de verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden.

De Wwft is van toepassing op Legent voor zover zij advies geven of bijstand verlenen bij:
  • Het aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • Het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • Het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • Het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  • Werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van externe registeraccountants, externe accountants-administratieconsulenten of belastingadviseurs;
  • Het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;
  • Voor zover Legent optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transacties of onroerende zaaktransactie;
  • Voor zover Legent vergelijkbare activiteiten verricht als een Belastingadviseur.
De hierboven opgesomde diensten kunnen worden aangeduid als “aangewezen diensten”. Wanneer er sprake is van “aangewezen diensten” dan geldt op grond van de Wwft:
  • De verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek.
  • De verplichting tot melding van ongebruikelijke transacties.

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek houdt in dat Legent zijn cliënt behoort te identificeren en deze identiteit behoort te verifiëren. Onder identificeren wordt in de Wwft verstaan, dat de cliënt opgave doet van zijn identiteit. Onder verifiëren van de identiteit wordt in deze wet verstaan, het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit.

Om te voorkomen dat pas achteraf blijkt dat er sprake is van een “aangewezen dienst” heeft Legent er voor gekozen om alle cliënten te verzoeken zich te identificeren. De verificatie van cliënt geschiedt aan de hand van “documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare bron”. In geval van een natuurlijk persoon is dit mogelijk middels een paspoort of identiteitsbewijs.

Indien er sprake is van een rechtspersoon dient naast de natuurlijk persoon, die de opdracht namens de rechtspersoon geeft, ook de identiteit van de rechtspersoon te worden vastgesteld. Hiervoor geldt ook dat deze identificatie geverifieerd dient te worden aan de hand van “documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare onafhankelijke bron”. Met betrekking tot rechtspersonen is dit mogelijk middels een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waar die rechtspersoon is ingeschreven dan wel door middel van een door een in Nederland gevestigde notaris opgemaakte akte.
 
Als een cliënt zijn of haar identiteit niet wil of kan bewijzen, is Legent verplicht de gevraagde dienstverlening te weigeren.
 

Melding van ongebruikelijke transacties

In geval van “aangewezen diensten” kunnen er tevens verplichtingen onder de Wwft vallen met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties. Legent conformeert zich aan de Wwft – net als alle professionele dienstverleners in Nederland – daarom worden bepaalde (ongebruikelijke) transacties getoetst en in het meest verstrekkende geval, gemeldt bij de Financiële inlichtingen eenheid.

 

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA Tilburg

BTW nr: NL822430988B01

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Deze cookies onthouden jouw voorkeuren en helpen ons anonieme statistieken te verzamelen om de prestaties te verbeteren. Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.

Voorkeuren cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en jou een betere ervaring te bieden. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring.
Wil je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we omgaan met jouw privacy? Lees dan onze onze privacy verklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.