Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig
Jeroen Schellekens Lans

Legent maakt wijzer

met de academie

Waarde onderneming bij faillissement; in opmars naar de WHOA

Webinar 22 december 2020

15:00-18:00uur

PE: 3 PE punten
Kosten: E 150,- excl. btw

Onlangs is de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om faillissementen te voorkomen door herstructureringen en schuldenakkoorden af te dwingen. 

Hiervoor is het van belang om de waarde van de onderneming bij faillissement af te zetten tegen de waarde van de onderneming bij succesvol akkoord. Dit Webinar zoomt heel concreet in op de waarde van de onderneming bij faillissement. Hierbij gaat het niet alleen over het bepalen van de liquidatiewaarde, maar zet dit in het perspectief van de verschillende schuldeisers(groepen). De waarde van de onderneming is immers subject afhankelijk: bij het faillissement is dit niet anders.

Dit Webinar bevindt zich op de scheidslijn van het bedrijfseconomische (bedrijfswaarderingen) en het civiel-juridische domein. Tijdens het webinar wordt de liquidatiewaarde van de onderneming uitgelegd met topics zoals:

 • Executieopbrengst en - kosten
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Waarde immateriële activa
 • Waardebepaling van het onderhanden werk bij faillissement

Dat vervolgens verdeeld wordt onder verschillende crediteurgroepen, waarbij rekening gehouden moet worden met:

 • Wettelijke rangorde (volgorde van uitdeling)
 • Liquidatiekosten
 • Pand- en hypotheekrechten (en verpandingsverboden)
 • Wederzijdse zekerheden regelingen tussen bank en leasmij
 • Fiscaal bodemvoorrecht
 • Dwangcrediteuren
 • Verrekenposities

Hieruit volgt het veronderstelde bedrag dat iedere schuldeiser ontvangt bij faillissement. Dit is het basisscenario, van waaruit je alternatieve herstructureringsvoorstellen kunt opzetten en onder toepassing van de WHOA (onder voorwaarden) kunt afdwingen. Het akkoord bevat namelijk twee aspecten: 1) opbrengst en opzet bij schuldenakkoord afgezet tegen het alternatief: 2) opbrengst bij faillissement.

Aan het einde van het Webinar worden er enkele richting gevende mogelijkheden geschetst met welke ingrediënten je een crediteurenakkoord kunt opbouwen en optimaliseren.

Heb je interesse in dit Webinar? Meld je nu aan via onderstaande link.

aanmeldbutton website3

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA TILBURG

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer