Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig
Jeroen Schellekens Zwaard

Waarom sturen wij vóór ondertekening geen concept akten toe?


Waarom sturen wij vóór ondertekening geen concept akten toe?

Het zijn eenvoudigweg te veel akten die te complex zijn waardoor er vragen worden opgeroepen die alleen uit te leggen zijn met een uitgebreide persoonlijke toelichting in het licht van de klantspecifieke casuïstiek. Die geven we daarom altijd persoonlijk en gelijktijdig met het ondertekenen. Dan weet de klant precies welke kansen worden benut en risico's worden opgelost.

Soms wil de huisaccountant of huisadvocaat de akten vooraf tegenlezen of toetsen. De extra tijd die hiermee verband houdt wordt op basis van uur x tarief doorberekend aan de klant. Uit ervaring is gebleken dat dit altijd enorm veel extra tijd kost. Het is aan de klant om hier voor te kiezen, wij achten het niet nodig.

Wij investeren en innoveren veel om het SAFE concept hoog specialistisch te hebben en houden. Als je ons opdracht geeft om jouw vermogen te beschermen, dan dragen wij ook die verantwoording! Je hoeft ons werk daarom inhoudelijk niet te laten tegenlezen of toetsen. Tenslotte gaat het om het goed vastleggen van afspraken die je enkel en alleen 'met jezelf' maakt. Daardoor is er ook niets engs aan. Afspraken ‘met jezelf’ kun je immers ten aller tijde aanpassen.

 

Controleren jullie mijn bestaande overeenkomsten?


Controleren jullie mijn bestaande overeenkomsten?

Met de RisicoScan controleren wij desgewenst ook de bestaande overeenkomsten tussen de BV’s, zoals overeenkomsten voor management fee, geldleningen en rekening courant. Wij toetsen deze op enkele specifieke zaken en geven hierover advies om ze wel of niet door ons te laten vervangen. Bij het implementeren van SAFE is de gedachte ‘Wat goed is, hoef je ook niet te vervangen.’

Is jouw BV structuur inmiddels SAFE, dan adviseren wij klanten om ons de overeenkomsten tussen de onderlinge BV’s te laten maken. Wij controleren geen overeenkomsten van derden. Het kost ons veel meer tijd om advies te geven waar en waarom een willekeurige overeenkomst beter kan, dan dat wij gebruikmaken van onze eigen kennis en modellen.

Overeenkomsten die niet door ons zijn opgesteld, vallen uiteraard buiten het onderhoud, onze verantwoordelijkheid en garantie. Wij adviseren onze klanten om niet zelf of anderen (zoals de accountant of fiscalist) overeenkomsten te laten maken binnen de structuur. Mogelijk is de structuur dan niet meer SAFE.

Waarom heeft mijn accountant dit niet al geregeld?


Waarom heeft mijn accountant dit niet al geregeld?

Na presenteren van de uitkomsten van de RisicoScan, regeert men vrijwel altijd met “Ik wist niet dat ik zo veel risico liep…” en “Waarom heeft mijn accountant dit niet al geregeld?”.

Accountants worden gezien als de huisarts van de ondernemer. Zij adviseren de ondernemer op tal van fronten en betreden daarbij gebieden die niet tot de vakspecialisatie van ‘accountancy’ behoren. Doorverwijzen naar een specialist zou beter zijn.

Wij zijn geen huisartsen maar specialisten. Onze expertises in o.a. vermogens- en insolventierecht gaan daardoor veel verder dan die van de accountant of fiscalist. ‘Ieder zijn vak’ zogezegd. Met de RisicoScan zul je echter zien welke kansen je nog onbenut laat en welke risico’s er op de loer liggen als je erop vertrouwd dat het al geregeld is. Bedenk dat je bij faillissement te maken krijgt met een specialist (de curator) en dat je daarom ook een specialist wil hebben bij het inregelen en in stand houden van je BV structuur.

Kun je wel pandrechten vestigen? De bank heeft toch alles al?


Kun je wel pandrechten vestigen? De bank heeft toch alles al?

Jawel, ook als je al pandrechten aan de bank hebt verstrekt kan dit!

Het vestigen van zakelijke zekerheden (zoals pandrechten) is goederenrechtelijk. Dat betekent dat bij een correcte vestiging daarvan de (pand)rechten wél tot stand komen en je je kunt verhalen voor de curator, belastingdienst en het UWV. Dit is een erg sterk recht en om dit goed in te regelen dien je aan erg veel vereisten te voldoen. Bij de RisicoScan zien we daarom ook bijna nooit dat de ondernemer pandrechten gevestigd heeft. In het enkele geval dat dit wel zo is, ontbreekt het vaak aan de nodige registraties, instandhoudingen, correcte formuleringen, et cetera waardoor het beoogde effect uitblijft.

De bank gaat in onze filosofie wel altijd voor op eigen pandrechten. Dat formaliseren wij ook zo. Als je de bank zekerheid belooft, dan kom je die afspraak na!

Moet ik mijn structuurwijzigingen aan Legent doorgeven?


Moet ik mijn structuurwijzigingen aan Legent doorgeven?

Om jouw vermogen effectief te kunnen beschermen, moeten we over de juiste en actuele informatie beschikken. Wij werken met broninformatie uit de Kamer van Koophandel die nooit ouder is dan drie maanden. Als je wijzigingen in je structuur aanbrengt en dat bij de KvK verwerkt, in de drie maanden nadat wij de laatste info hebben opgehaald, hebben wij onjuiste informatie. Dit kan effect hebben op de geldigheid van besluiten en rechtshandelingen. Daarom dient u ons altijd te informeren over wijzigingen in de structuur én onze uitgangspunten (zoals akten, overzichten en structuurtekeningen) te controleren.

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA Tilburg

BTW nr: NL822430988B01

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer