Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig
Jeroen Schellekens Hoe Veilig Is Jouw Vermogen Arjen Website Zwaard Karin Website Hp

Jeroen Schellekens:

Hoe veilig is jouw vermogen bij faillissement?

Arjen Haselbekke:

Aarzel niet. Neem contact op voor het te laat is.

Karin Lemmens-Kemps:

Schijnveilig of écht veilig?


Logo Proces Optimaal rgb

Proces Optimaal geeft u de bouwstenen voor uw optimale proces zodat u kunt ondernemen!  Binnen Proces Optimaal bieden wij u een analyse van uw gehele proces; van ontwerp tot montage en alles wat er tussen zit, afhankelijk welke fasen bij u van toepassing zijn. De start van de optimalisering begint met een goede inventarisatie. Het doel van deze inventarisatie is het in kaart brengen van significante potentiele procesverstoringen binnen uw primaire proces te onderzoeken. Met procesverstoring bedoelen we een eventualiteit die ervoor zorgt dat u uw afspraken met uw klant niet waar kunt maken of risico's die u loopt doordat verschillende afspraken niet op elkaar aansluiten. Denk hierbij aan inkoopvoorwaarden die u worden opgelegd. Is er conformiteit tussen hetgeen u (op)levert en de overeenkomst die u met uw klant gesloten heeft? Zie onderstaand processchema. 

Hierbij kun je ‘IN’ lezen als de vraag van de klant die ingevuld moet gaan worden. Deze fase noemen we de aanbiedingsfase waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Na deze fase volgt de “UITVOERING’. De transitie naar uitvoering noemen we de contractsfase. In deze fase vindt de aanvaarding van het aanbod plaats en worden de afspraken geformaliseerd in een contract waarna de uitvoering kan beginnen. Tijdens de uitvoeringsfase onderkennen we vier onderdelen die al dan niet bij u van toepassing zijn:

  1. Ontwerp: de (nadere) afstemming of het ontwerp van het product of de dienst
  2. Productie: het (op eigen terrein) vervaardigen van het product of de dienst
  3. Handel: het (door)leveren van het product of de dienst
  4. Montage: het op locatie monteren of assembleren van het product

Bovenstaande onderdelen zijn niet bij alle bedrijven aanwezig, maar nadat het laatste onderdeel is doorlopen volgt de transitie naar ‘UIT’ met de (op)leveringsfase. Tijdens deze fase vindt de acceptatie van de uitvoering plaats waarna doorgaans betaling volgt. Tenslotte zijn we bij de uitkomst van het proces belandt dat we duiden als ‘UIT’. Dit noemen we de nazorgfase. Hieronder valt de garantie, het onderhoud en zit primair de debiteurenbewaking. In een schema ziet dit er als volgt uit.

Op hoofdlijnen is de aanwezigheid en volgordelijkheid van bovenstaande fase-indeling bij ieder bedrijf aanwezig, maar inhoudelijk is iedere fase voor ieder bedrijf uniek. Deze fase-indeling helpt om gevonden procesverstoringen te categoriseren en te plaatsen in het primaire proces.

We streven een praktisch toepasbare rapportage na. Hierdoor is het niet alleen van belang om de procesverstoringen in beeld te hebben, maar vooral ook oplossingsrichtingen in beeld te hebben. Daarom sluiten we de rapportage af met een overzicht van de belangrijkste procesverstoringen en een aanbeveling voor mogelijke oplossingsrichtingen verdeeld in de categorieën: ‘uit te voeren’ en ‘in te plannen’ waarbij we voor u het laaghangend fruit (quick-wins) scheiden zodat u snel resultaten zult zien.

De centrale onderzoeksvraag is: ’Welke significante procesverstoringen zouden kunnen plaatsvinden in uw bedrijfsvoering?’

Wilt u antwoord op bovenstaande vraag dan voor uw onderneming een analyse Proces Optimaal aan.

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA TILBURG

Contact

013-5770606
info@legent.nl

Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer