fbpx

FaillissementsVerzekering

De FaillissementsVerzekering bestaat uit drie fasen. We starten met een Risicoscan. De Risicoscan geeft inzicht in de risico's en kansen binnen de structuur. Aan de hand daarvan maakt men een keuze om de FaillissmentsVerzekering af te nemen om de geconstateerde risico's te mitigeren en kansen te benutten. Tot slot bieden wij een onderhoudsabonnement om te zorgen dat uw structuur blijvend up to date is!

Risicoscan

De RisicoScan is een uitgebreide analyse van uw structuur waarbij inzicht wordt gegeven in de kansen en risico's in geval van een faillissement binnen de groep. Deze analyse wordt gemaakt op basis van:

 • Jaarcijfers;
 • Kredietovereenkomsten;
 • Bestaande overeenkomsten;
 • De huidige opzet van uw structuur.

U ontvangt een uitgebreide tekening van uw structuur en een rapportage van de risico’s en onbenutte kansen. Tevens wordt in de rapportage een overzicht gegeven van de geadviseerde maatregelen.

FaillissemenstVerzekering

De FaillissementsVerzekering is een product en geen ‘verzekering’ die tot uitkering komt bij een faillissement. Wij houden ons bezig met het voorkomen van faillissementen, interne herstructureringen en structuuroptimalisatie middels een pakket aan maatregelen dat bestaat uit verschillende overeenkomsten. Middels de FaillissementsVerzekering heeft u ten opzichte van een curator een betere uitgangspositie als het gaat om het verdedigen van uw belangen. Uitgangspunt daarbij is het veilig stellen van de belangen van de holding, zodat de belangen van alle betrokkenen (inclusief de werkmaatschappij(en)) het beste zijn gewaarborgd.

De FaillissementsVerzekering bestaat uit een in de basis geadviseerde maatregelen aangevuld met aanvullende overeenkomsten afhankelijk van uw situatie. De in de basis geadviseerde maatregelen zijn:

 • Mantelovereenkomst (regelt de rechtsverhouding intercompany);
 • (non)Regres overeenkomst voor compte joint financiering (beperkt de regres verhaalsmogelijkheden);
 • Rekening-courantovereenkomsten tussen moeder en dochter (regelt de rechtsgeldigheid van onderlinge vorderingen);
 • Pandakte stam (vestigt zekerheden voor betaling van de vorderingen);
 • Volmacht vervolgverpanding (zodat wij uw pandrechten in stand kunnen houden; zie tevens ‘onderhoud’);
 • RisicoScan.

De kosten voor het inregelen van deze basis (inclusief de analyse van de RisicoScan), worden berekend aan de hand van een vaste prijsstaffel (zie Tarieven). 

De basis wordt afhankelijk van de situatie aangevuld met verscheidene overeenkomsten, hierbij kunt u denken aan:

 • Managementovereenkomst(en);
 • Overeenkomsten inzake verkoop-  en verhuuractiva; 
 • Geldleningsoverenkomst(en); 
 • Civielrechtelijke draagplichtovereenkomst inzake Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting;
 • Draagplichtovereenkomst Compte Joint financiering (regelt de interne draagplicht van de financiering(en));
 • Extra pandakten;
 • Extra volmacht vervolgverpanding.

Voor alle overeenkomsten binnen de FaillissementsVerzekering zorgen wij tevens voor:

 • Registratie bij de belastingdienst en/of notaris;
 • Digitale archivering in ons voor u (en uw accountant) toegankelijk portaal;
 • Onderhoud (i.c.m. het onderhoudsabonnement);
 • Notulen buitengewone c.q. algemene vergadering ten behoeve van bevoegdheid bestuur (zie hierna).

Bevoegdheid bestuur 

Wij stellen bij iedere overeenkomst geïntegreerde notulen op van een buitengewone c.q. algemene vergadering ter bekrachtiging van de bevoegdheid van de bestuurder omtrent het aangaan van, uitvoering geven aan, goedkeuren van, vaststellen en/of bekrachtigen van de betreffende rechtshandeling.

LET OP: Indien u ons de opdracht verstrekt voor de FaillissementsVerzekering omvat dat wij bij iedere overeenkomst notulen opstellen. Deze notulen worden uitdrukkelijk niet opgesteld op basis van aandeelhouders- en/of certificaathoudersregisters en statuten, maar op basis van uw mondelinge opgave aan ons. Op de notulen laten wij altijd alle vergaderingsgerechtigden de notulen ondertekenen.

In enkele gevallen -waarbij het bestuur en aandelen in slechts één of enkele handen zijn- is het juridische besluitvormingsproces eenvoudig. Zijn er prioriteitsaandelen, gecertificeerde of verpande aandelen en/of formele adviesorganen (RvT, RvC) aanwezig, dan wordt het besluitvormingsproces al snel complex. In dergelijke gevallen en wanneer u niet geheel zeker bent over de wijze waarop de juridische besluitvorming in uw structuur geregeld is, adviseren wij u dringend om dit door onze specialisten van het notariaat te laten onderzoeken. Aan de hand van uw aandeelhouders- en/of certificaathoudersregisters en statuten zoeken zij voor u uit waar u rekening mee dient te houden en worden de notulen als maatwerk bij onze overeenkomsten opgesteld.

Onderhoudsabonnement

Omdat uw bedrijf en de wetgeving dynamisch zijn, is onderhoud noodzakelijk. Met het onderhoudsabonnement zorgen wij voor:

 • Periodieke registratie (dagelijks en maandelijks) van de vervolgpandaktes (hiervoor hoeft u dus niets meer te doen);
 • Een digitaal archief met uw geregistreerde akten;
 • Toegang tot het klantenportaal waar al uw akten en model-addenda staan. Zo kunt u zelf bestaande akten aanpassen (zoals huur, management fee, et cetera);
 • Wij passen de door ons gemaakte overeenkomsten steeds aan aan de hand van de laatste inzichten en ontwikkelingen van de wet, jurisprudentie en literatuur;
 • Telefonische ondersteuning voor eerstelijns juridische vragen;
 • Een jaarlijkse risicoanalyse op de BV’s waarover u het onderhoudsabonnement heeft afgesloten;
 • Een jaarlijks bezoek van een van onze adviseurs waarbij de risicoanalyse wordt besproken en u updates ontvangt op eerder door ons opgestelde overeenkomsten;
 • Eén jaar gratis abonnement ‘Incasso Met Impact Premium’ t.w.v. € 99,- per maand. Hiermee zijn al uw incasso's geregeld door onze advocaten;
 • 10% korting op onze uurtarieven.

Na het inregelen van alle akten zoals door ons geadviseerd, kunt u direct een beroep doen op de aangeboden faciliteiten en gaan wij direct voor u aan de slag met het monitoren, in stand houden van pandrechten en uitvoeren van uw incasso-opdrachten. Het abonnement wordt daarom jaarlijks vooraf in rekening gebracht (zie Tarieven). Bent u niet tevreden? Het abonnement is op ieder moment opzegbaar zonder opzegtermijn.

 

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Kapitein Hatterasstraat 23 g
5015 BB TILBURG

© Legent 2017