Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een vennootschap op langere termijn haar schulden kan voldoen. Om de solvabiliteit uit te drukken zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld het eigen vermogen delen op het totaal vermogen (EV/TV, zie onderstaande afbeelding), zodat je een verhoudingsgetal krijgt in welke mate de bezittingen zijn gefinancierd met eigen vermogen. Hoe hoger dit getal, hoe hoger het bestaansrecht van de vennootschap.

Echter is het eigen vermogen ook een vordering van de aandeelhouders op de vennootschap. Aangezien (bij faillissement) de aandeelhouders deze vordering pas voldaan krijgen als alle andere schulden zijn voldaan, is het -met het oog op de groepsbelangen- niet wenselijk om té veel eigen vermogen in de vennootschap te laten zitten. Tijdige dividenduitkeringen in combinatie met een kredietverschaffing tast de liquiditeit niet aan verbetert de positie van de aandeelhouders waarmee de groepsbelangen gebaat zijn.

Solvabiliteitafbeelding.jpg

 

Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer