Externe verklaringen

Er zijn verschillende verklaringen die leiden tot doorbraak van aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het door de moeder mede aangaan van een verbintenis van de dochter. Ook kan een moeder borg staan voor de schulden of verplichtingen van de dochter (zie algemene aansprakelijkheid).

Een bekende variant is de zogenaamde 403-verklaring die vaak afgegeven wordt bij het publiceren van geconsolideerde jaarcijfers. Hierbij kunnen de zakelijke schuldeisers zich kunnen verhalen op de moeder (art. 2:403 BW). Deze aansprakelijkheid werkt in verticale zin. Een soortgelijke variant maar die tevens horizontaal werkt is de solidariteitsverklaring. Deze wordt weleens afgegeven aan kredietverzekeraars om zo tot een hogere dekking te komen. Hierbij is iedereen jegens degene aan wie de verklaring is afgegeven 'solidair' namens alle schulden.

Inperking van dit soort aansprakelijkheden is vrij lastig. Bedenk wel dat na betalen van een schuld van een ander automatische een regresvordering ontstaat ex art. 6:10 BW (zie tevens Kredietverstrekkers). Na het vestigen van zakelijke zekerheden (bijvoorbeeld pandrechten) zijn deze regresvorderingen te verhalen als separatist. 

Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer