Actio Pauliana

Pauliana: het recht van de curator om rechtshandelingen van vóór faillissement terug te draaien (vernietigen) als die (bewust) nadeel creëerden voor andere schuldeisers.
Voorbeelden rechtshandelingen: betaling schuldeiser, aangaan overeenkomst, stellen van zekerheden et cetera.

 Er zijn twee varianten:

  1. Pauliana art. 42 Fw (onverplichte rechtshandeling)
  2. Pauliana art. 47 FW (verplichte rechtshandeling)

ad 1. Pauliana voor onverplichte rechtshandelingen (art. 42 Fw)

Artikel 42 bevat drie elementen:    

Waarbij Art. 43 Fw daaraan toegevoegd dat wetenschap van benadeling (punt 3)  aanwezig is als de rechtshandeling heeft plaatsgevonden één jaar voor faillissement.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende gevallen: bij overeenkomsten met ongelijkheid in waarde tussen wederzijdse prestaties rechtshandelingen binnen familie-of intercompany verband, bij zekerheidstelling voor een niet opeisbare schuld etc. Tenzij de verplichting daartoe eerder bestond want dan is er niet langer sprake van een onverplichte rechtshandeling.  

Deze wetenschap van benadeling wordt ook vermoed aanwezig te zijn in geval van overeenkomsten om niet (geen tegenprestatie) (Art. 45 Fw)  

ad 2. Pauliana voor verplichte rechtshandelingen (art. 47 Fw)

Artikel 47 bevat drie elementen:

  • verplichte rechtshandeling
  • benadeling schuldeisers
  • samenspanning (dus méér dan alleen wetenschap) of wetenschap van lopende faillissementsaanvraag

Samenvattend:

Vernietiging o.g.v. art. 42 Fw. voor curator aanmerkelijk eenvoudiger, zeker binnen 1 jaar, dan o.g.v. art. 47 Fw. Waardoor het dus van belang is dat het gaat om verplichte rechtshandelingen.

Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer